ได้กรอกข้อความสมัครแล้ว
ได้กรอกข้อความสมัครแล้ว
ยังไม่รับการตอบรับคะ  

 
อิสยาภรณ์
supaksorn2508@gmail.com
27/9/2560 10:00:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ทางวิทยาลัยได้รับข้อมูลการสมัครเรียนออนไลน์ มาเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ต้องรบกวนนักเรียนส่งธนาณัติค่าสมัครจองที่เรียน จำนวนเงิน 2500 บาทเข้ามาด้วยนะคะ ธนาณัติออกในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 
 แล้วจัดส่งธนาณัติมาที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เลขที่ 11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 เมื่อทางเราได้รับธนาณัติค่าสมัครจองที่เรียนของนักเรียนเรียบร้อย จะรีบจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสารการมอบตัวไปให้นักเรียนตามที่อยู่นะคะ
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ