ค่าเทอม
ค่าเทอม
อยากทราบค่าเทอมแต่ละสาขาค่ะ จะได้เตรียมตัวถูกค่ะ  

 
size=40

28/8/2560 10:21:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 
ไม่ทราบนักเรียน สนใจเรียนระดับอะไรค่ะ ปวช. ปวส สาขาอะไรค่ะที่สนใจเรียน จะได้แจ้งรายละเอียดตรงตามสาขาค่ะ
แต่ละสาขาค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันค่ะ 
	
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ