ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ
ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ
ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ ปวส  

 
สุภาภรณ์
ampsupapron@gmail.com
31/7/2560 8:54:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 
สำหรับของปีการศึกษา 2561 ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ ไม่ทราบนักเรียนสนใจสมัครเรียนในปีการศึกษา 2560 หรือ 2561 ค่ะ
หากนักเรียนสนใจให้รีบสมัครจองที่เรียนมาได้เลยนะคะ หากนักเรียนมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 0831226477 ครูเยาว์นะคะ
	
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ