รับชุดและเข้าหอ
รับชุดและเข้าหอ
รับชุดวันไหนค่ะและเข้าหอวันไหนค่ะ  

 
Atchara
popatchara77@gmail.com
28/4/2560 15:35:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	
	กำหนดการทั้งหมดทางวิทยาลัยจัดส่งให้นักเรียนแล้วนะคะ รอรับเอกสารน่าจะไม่เกิน 1 สัปดาห์
กำหนดการรับชุด วันที่ 24 - 26 พ.ค 2560
เข้าหอพัก 27 พ.ค. 2560
ปฐมนิเทศ 28 พ.ค. 2560
เปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น 29 พ.ค 2560
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ