ธุรกิจสถานพยาบาล
ธุรกิจสถานพยาบาล
ปวส.ธุรกิจสถานพยาบาลมีค่าใช่จ่ายอะไรบ้างค่ะ  

 
ปัฏชิมาภรณ์
putchimaporn@gmail.com
28/4/2560 15:32:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ไม่ทราบนักเรียนจบระดับอะไรมาค่ะ ถ้าต่อปวช. ค่าเทอม+ ค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียน ไม่เกิน 7 พันกว่าบาทค่ะ 
นักเรียนจะได้ครบทุกอย่างค่ะ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนด้วย หากสนใจต้องรีบมาสมัครนะคะ เรากำลังจะปิดรับสมัครแล้วค่ะ
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ