ตารางค่าเทอม
ตารางค่าเทอม
อยากทราบค่าเทอมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ ปวช. สาขาธุรกิจภาษาต่างประเทศ พอดีคุณแม่เคยเป็นศิษย์เก่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคะ  

 
พรรณทิพย์
sphosaard@hotmail.com
7/4/2560 10:32:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ไม่ทราบนักเรียนสมัครเรียนยังค่ะ หากมาสมัครมอบตัวที่วิทยาลัยฯ จะมีเอกสารค่าใช้จ่ายให้ในวันมอบตัวนะคะ
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ