สมัครตอนนี้ทันไหมคะ
สมัครตอนนี้ทันไหมคะ
อยากทราบว่ายังสมัครทันไหมคะ  

 
นาวงสาว
nan0922659050@gmail.com
27/3/2560 8:59:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ หากนักเรียนสนใจให้รีบสมัครมอบตัวด่วนนะคะ
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ