ภาคสมทบมีฝึกงานไหมค่ะของสาขาธุรกิจสถานพยาบาลปวสแล้วสมัครได้เทอม1หรือเทอม2ค่ะ
ภาคสมทบมีฝึกงานไหมค่ะของสาขาธุรกิจสถานพยาบาลปวสแล้วสมัครได้เทอม1หรือเทอม2ค่ะ
ปวส.สาขาธุรกิจสถานพยาบาลมีฝึกงานไหมแล้วสมัครได้เทอม1หรือเทอม2ค่ะ  

 
ศิริพรจันทร์สว่าง

27/3/2560 8:57:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ไม่ทราบนักเรียนจบระดับม.3 / ม.6 ค่ะ ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล มีสองหลักสูตร ปกติ และ ทวิภาคีค่ะ ตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วค่ะ พร้อมรายงานตัวได้เลย ไม่ต้องสอบเข้า หากสนใจให้รีบนะคะ ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เราจะปิดรับสมัครแล้วค่ะ
 
	การฝึกงานของหลักสูตรปกติ และทวิภาคี จะแตกต่างกัน สำหรับหลักสูตรปกติ นักเรียนจะได้ฝึกงานช่วงปี 2  แต่ถ้าหลักสูตรทวิภาคี นักเรียนจะได้เรียนแค่ 5 เดือน และอีกสามเทอมที่เหลือ นักเรียนจะได้ไปทำงานในสถานประกอบการ และมีรายการได้ เดือนละประมาณ 8000 - 12000 บาทต่อเดือนค่ะ
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ