อยากรู้ข้อมูล/ค่าเทอมขอภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว
อยากรู้ข้อมูล/ค่าเทอมขอภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว
อยากทราบรายละเอียดของภาษาต่างประเทศ และของการท่องเที่ยวค่ะ อยากรู้ค่าเทอมด้วย ช่วยส่งข้อมูลให้ดูหน่ิยนะค่ะ  

 
พัชรพร
Patgot0110@gmail.com
27/2/2560 13:03:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ค่าเทอมระดับปวส. สาขาภาษาต่างประเทศ ค่าเทอม 15000 บาท ไม่รวมค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน นักเรียนสามารถแบ่งชำระได้ ในวันมอบตัวชำระเพียง 3500 บาทเท่านั้นก็สามารถเข้าเรียนได้เลยค่ะ
** หากนักเรียนมีความประสงค์จะขอกู้ทุนกยศ ก็สามารถยื่นกู้ได้เลยค่ะ นักเรียนที่กู้ทุน ชำระค่าเทอมเพียง 3500 บาท ที่เหลือกยศ ชำระให้ค่ะ
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ