ขั้นตอนการบันทึกคะแนนของนักเรียน

 

1. ใส่ชื่อ และใส่พาสเวิร์ด

หากต้องการเข้าระบบบันทึกคะแนน ให้เปิดเครื่องใหม่ หรือ Log off ใหม่ จะมีหน้าจอให้ login ก่อนใช้งานให้ใส่

Username : (เช่น User name : damrongsak)

Password : (เช่น Password : ilovemywife)

Domain name : Mail_scc

โดยที่ Username กับ Password นั้น ใช้เหมือน E-mail ของตัวเอง ส่วน Domain งานระบบคอมฯได้ไป setup ที่เครื่องของแต่ละหมวดไว้เรียบร้อย จะมีข้อความ Mail_scc ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ

ใส่ Username กับ Password ชุดเดียวกับที่ใช้เปิด E-mail

*** password เริ่มต้นของอาจารย์ทุกท่านคือ 1234 หากต้องการเปลี่ยน password สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่ เมนู login > teacher login ที่หน้าแรกของเว็บไซต์

 

2. เปิดโปรแกรมบันทึกคะแนน

เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์(Desktop)ของท่านจะมีไฟล์ข้อมูลชื่อ “บันทึกคะแนน” (งานระบบคอมฯไปดำเนินการติดตั้งให้แล้ว) ให้เปิดโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิ๊กเหมือนการเปิดโปรแกรมโดยทั่วไป

 

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ "บันทึกคะแนน"

 

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว โปรแกรมจะถามหา Username และ Password อีกครั้ง ในส่วนของ username จะมีตัวเลือกให้เลือกชื่อของอาจารย์เอง ส่วน password ให้ใส่เหมือนเดิมคือชุดเดียวกันกับที่ใช้ login เปิดเครื่อง

Username : (เช่นเลือก ดำรงศักดิ์ เจริญศักดิ์)

Password : (เช่น Password : ilovemywife)

เมื่อพิมพ์เสร็จให้เคาะปุ่ม Enter

 

เลือกชื่ออาจารย์ และใส่ Password ชุดเดิม

 


3. ระบุรายวิชาที่จะกรอกคะแนน

จะเข้าสู่โปรแกรมคีย์คะแนน ให้อาจารย์เลือกห้อง เทอม และ กรอกรหัสวิชา ** โดยอาจารย์ต้องรู้รหัสวิชาที่อาจารย์จะคีย์

** เนื่องจากบางวิชามีชื่อวิชาเหมือนกันแต่รหัสวิชาแตกต่างกัน เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการคีย์วิชาผิด อาจารย์ผู้สอนต้องทราบรหัสวิชาที่ตัวเองสอนและเมื่อพิมพ์รหัสวิชาแล้วระบบจะขึ้นชื่อวิชามาให้โดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถอ่านวิธีการตรวจสอบรหัสและชื่อวิชาที่ตนเองสอนได้ที่นี่ << คลิก

เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม “ค้นหา”

 

เลือกค้นหาห้อง ระดับชั้น และกรอกรหัสวิชา เสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา"

 

 

ข้อมูลของนักเรียนจะปรากฎขึ้นมาพร้อมที่จะกรอกคะแนน

 


4. ลงมือกรอกคะแนน

หากข้อมูลที่กรอกถูกต้องโปรแกรมจะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมด ให้อาจารย์คลิ๊กที่ปุ่มกรอกคะแนน เมื่อคลิ๊กแล้วให้เลือกใส่ข้อมูลลงในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. คะแนน

2. คะแนนเต็มดิบ

3. คะแนนเต็มสุทธิ

ส่วนช่องคะแนนของนักเรียนแต่ละคนให้อาจารย์ใส่คะแนนของนักเรียนที่ได้จริงเป็นคะแนนดิบ

 

คลิกที่ปุ่ม"กรอกคะแนน"

 

 

เลือกคะแนนทดสอบย่อย ใส่คะแนนเต็มดิบ และใส่คะแนนเต็มสุทธิ

 

 

กรอกคะแนนดิบของนักเรียนแต่ละคน

 


5. การบันทึกคะแนนลงฐานข้อมูล

หลังจากที่กรอกคะแนนดิบของนักเรียนแต่ละคนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก คะแนนที่อาจารย์คีย์จะถูกเก็บบันทึกลงในฐานข้อมูล Sql Server ต่อไป

** การบันทึกคะแนน ไม่จำเป็นต้องกรอกคะแนนนักเรียนจนครบทุกคนก่อน อาจารย์สามารถกดปุ่ม บันทึก เมื่อไรก็ได้ตามต้องการเช่น คีย์ครบ 10 คนแล้วกดบันทึกก่อน แล้วค่อยคีย์ต่อ เป็นต้น

** หากอาจารย์กรอกคะแนนผิดและต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขใหม่ได้ทุกเมื่อโดยให้คลิ๊กที่ปุ่มกรอกคะแนน แล้วไปแก้คะแนนที่กรอกผิดไปให้ถูกต้อง และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็กดปุ่ม บันทึก

 

เมื่อกรอกคะแนนจนครบทุกคน และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

 

 

แสดงสถานะขณะกำลังบันทึก

 

 

บันทึกเรียบร้อย

 

 

หมายเหตุ

คะแนนที่อาจารย์คีย์ทุกช่องคะแนนจะมีผลในการตัดเกรดของนักเรียนในสิ้นเทอมนั้นๆ ดังนั้นเกรดนักเรียนจะได้ตามเกณฑ์คะแนนทั้งหมดโดยคอมพิวเตอร์จะคำนวนให้อัตโนมัติ

นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนทุกวิชาได้ตามหลักสูตรที่ตัวเองลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ และสามารถดูย้อนหลังได้ในทุกภาคการศึกษา (ทางอินเตอร์เน็ต)

อาจารย์สามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนโดยสามารถดูในรูปของคะแนนหรือวิเคราะห์ภาพรวมในรูปของกราฟ โดยสามารถเลือกติดตามดูผลย้อนหลังได้ทุกภาคการศึกษาที่มีการบันทึกคะแนน (ทาง * อินเตอร์เน็ต และ ** อินทราเน็ต)

คะแนนดิบที่ใส่จะถูกคำนวนโดยอัตโนมัติให้เป็นคะแนนสุก โดยให้อาจารย์ทำขั้นตอนในข้อที่ 4 และ 5 ให้ถูกต้อง

* อินเตอร์เน็ต (Internet) โดยย่อ หมายถึง ระบบภายนอกดูได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

** อินทราเน็ต (Intranat) โดยย่อ หมายถึง ระบบภายในดูได้เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น

 


กลับขึ้นด้านบน