::::::::..
..::::::::
   
 
 

 

ร้องเรียนถึงผู้อำนวยการ


 

       
Login
  Username  
Password
 

สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เราตระหนักว่านอกจากจะผลิตผู้เรียนให้เป็นผู้มี
" ทักษะเยี่ยม เปี่ยมจริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ ใฝ่การศึกษา สรรค์สร้างพัฒนาสังคม " แล้วการที่ผู้เรียนมีโอกาสฝึกความรับผิดชอบ
ในตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญ ...

>>อ่านต่อ 

 

นักศึกษาส่งเรื่องร้องเรียนถึงผู้อำนวยการ คลิกที่นี่