งานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Click a picture to see a larger view.