พฤหัสสุขสันต์ หมวดพื้นฐาน เรื่อง อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อที่ 15-16 ก.พ. 60 หมวดพื้นฐานจัดกิจกรรม พฤหัสสุขสันต์ อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าให้ สวย สดใส เหมาะกับวัย สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2 และ ปวส.1 โดยทีมงานจาก วุฒิศักดิ์ คลีนิค


Click a picture to see a larger view.