กิจกรรมเลี้ยงส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหินแกรนิต มีกิจกรรมเล่นเกมในซุ้มสาขาต่างๆลุ้นของรางวัลมากมาย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

Click a picture to see a larger view.