กิจกรรมตักบาตรขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 โครงการอนุรักษ์ไทย จัดกิจกรรมตักบาตรขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 9:00 - 10:00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

Click a picture to see a larger view.