กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของเราได้แสดงความรักที่มีต่อคุณแม่

Click a picture to see a larger view.