กิจกรรมพฤหัสสุขสันต์หมวดพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หมวดพื้นฐานจัดกิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ หัวข้อ"อบรมการดูแลผิวพรรณ การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน" โดย นางสาวเฉลิมชนก ผายพิมพ์

Click a picture to see a larger view.