กิจกรรม"วันต่อต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยร่วมกับเขตดุสิต จัดกิจกรรม"วันต่อต้านภัยยาเสพติด" โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน การเดินรณรงค์ เคลื่อนย้ายออกจากลานกีฬาวัดสวัสดิ์วารีฯ ถึงชุมชนสวนอ้อย

Click a picture to see a larger view.